onsdag 13 februari 2008

Huckabee och kost

Med anledning av Ronies initierade korståg mot fetma och snabbmat tänkte jag bara påpeka att Huckabee faktiskt, trots att han är amerikan, förespråkar en sund linje härvidlag. Han var tidigare klart överviktig men lyckades förändra sin kroppshydda.

Inga kommentarer: