söndag 17 februari 2008

Svenska akademiker i ett nötskal

Jag sitter här på söndagen och läser litteratur inför måndagens seminarium och stötet på denna passage.


"Jag skall undvika att ta ut svängarna i mitt anförande. Därför noterar jag endast i marginalen att det kategoriseringen av människor med utgångspunkt från diagnostänkandet kan anta de mest skrämmande former. Det förefaller som om vi nästan är försvarslösa då vi blir övertalade att föreställa oss de negativa egenskaper som de Andra – de som tillhör andra kategorier än vi själva – uppvisar. Uselheten hos människor i den judiska kategorin var det få som invände mot, det var ”rätt” att mörda tutsier i Rwanda. Efter socialismens fall ägnar vi oss i västvärlden åt att socialt konstruera och demonisera kategorin islamiska trosbekännare."

I akademikernas ögon är västvärlden alltid onda; islamismen är en västerländsk konstruktion! Det skulle inte förvåna mig om författaren också anser att vi i väst "demoniserade" det snälla Sovjet.

1 kommentar:

Ronie Berggren sa...

Instämmer. Dessutom är påståendet felaktigt - då i princip alla tongivande ledare i västvärlden betonar sin respekt för islam.

Så var det dock inte förr i tiden, bör dock kanske tilläggas - men att säga att vi i väst idag svartmålar islam är helt enkelt felaktigt.