tisdag 21 oktober 2008

McCain knappar in

De senaste opinionsmätningarna visar att McCain den senaste veckan knappat in på Obamas ledning. Vad man menar har hjälpt honom är dels att den ekonomiska krisen - som uteslutande av allmänheten skylldes på Bush - inte resulterade i det föreställda skräckscenariot - och det andra är McCains nya pr-docka Joe the plumber - en person som många - inte minst vita män - känner igen sig själva i. McCains sakta men säkra närmande till Obama har dock inte riktigt noterats av pressen i allmänhet, som den senaste veckan haft fullt upp att skriva om Obamas insamlade 150 miljoner dollar för september månad, och Colin Powells endorsement - två saker som tyder på att han går en relativt säker seger till mötes. Det mesta tyder fortfarande på Obama - men däremot kanske segern inte blir lika säkert som media många gånger kan verka få det att framstå.

Obama verar inte ta sin seger för given. Och McCain gör det uppenbarligen inte heller.

Inga kommentarer: