fredag 3 oktober 2008

Några sena kvällsord om Vice-presidentdebatten

I skrivande stund har vice-presidentkandidatsdebatten mellan Joe Biden och Sarah Palin just avslutats. Det här blir bara några korta rader eftersom kvällen är sen, längre analyser får eventuellt göras vid annat tillfälle, men här kommer mitt direkta intryck av debatten:

Först och främst kan sägas att det var en viktig debatt, i synnerhet för McCain där väldigt mycket stod på spel. Sarah Palin - som efter ett par halvtaskiga intervjuer - på allvar börjat ifrågasättas huruvida hon egentligen är kapabel till det ämbete hon utnämnts till eller ej, gavs i och med kvällens debatt en sista chans att bevisa sig själv. Skulle hon misslyckas så skulle hon förmodligen falla, och förmodligen också dra McCain med sig i fallet.

Joe Biden hade också en del krav på sig, som att hålla tungan i styr och inte säga något som kunde tolkas som nedlåtande mot den betydligt yngre kvinnan på andra sidan rummet. Men kraven var tveklöst högre för Palins del.

Så hur gick då debatten?

Enkelt sagt så gick debatten ungefär på samma sätt som den första debatten mellan McCain och Obama:

Precis som McCain så talade Biden lugnt, lätt och ledigt utifrån sina stora kunskaper och sin livslånga politiska erfarenhet. Precis som McCain så gav Biden intryck av att inte behövt förbereda sig alltför mycket innan debatten, eftersom inga av de ämnen som skulle diskuteras skulle vara nya för honom.

Sarah Palin hade däremot betydligt mer gemensamt med Obama; precis som Obama gjorde så talade Palin på ett kunnigt, men tydligt inlärt sätt (om än inte med samma akademiska ton som Obama). I likhet med Obama så framstod Palin också i början av debatten som mer samlad för att kunna ge bra genomtänkta svar, medan såväl McCain som Biden hade kunnat svara i princip lika bra med nattmössan på.

De ämnen som diskuterades var inrikespolitik, energi och utrikespolitik (Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, folkmord i Darfur, och Palin nämnde också en del om Nordkorea). Det var en debatt där Biden tveklöst hade mer detaljkunskap, men där Palin pekade (och på ett utmanande sätt vågade peka) på övergripande skillnader mellan Obama/Biden och henne själv och McCain - och när debatten sen väl kom igång blev Palin mer avslappnad, och visade då vad hon vågade: bland annat så påpekade hon påminnande om att Biden röstat för kriget i Irak, och när Biden då svarade att han inte röstat för en krigsresolution, så vågade Palin ta ton mot den utrikespolitiske tungviktaren från senaten och säga att det visst hade rört sig om en krigsresolution. Och när Biden förklarade att USA:s främsta ledare för styrkorna i Afghanistan tidigare på dagen i en tidning gått ut med att säga att en truppökning (surge) som den i Irak inte skulle fungera i Afghanistan - och sen sa att det var detta McCain förespråkade, så gav Palin citatet i sitt sammanhang varpå Biden inte gav något tydligt gensvar. Således höll Palin mark i en debatt där det (utifrån den bild man fått av henne från intervjuerna) fanns alla möjligheter i världen att hon skulle kunna göra bort sig.

Joe Biden gjorde dock heller inga tabbar; han försade sig inte genom att bli alltför spontan och talade om Obamas frågor på ett ingående sätt som gav intrycket av att Obama/Bidens politiska program var mer genomtänkt än det program som Palin talade om.

Så hur var det då det gick? Vem vann debatten?

Om man förmodar att såväl Biden som Palin hade ett manuskript att följa så måste nog sägas att båda parter lyckades följa sina manus väldigt bra. Inga större tabbar gjordes från någondera sida i denna, måste sägas, väldigt jämna debatt. MEN, eftersom det tveklöst var så att kraven på Palin var större - och hon hade betydligt mer att leva upp till än Biden hade, så drog förmodligen McCain-kampanjen en djup suck av lättnad efter att ha sett hennes uppträdande. Om allt är relativt (eller om man jämför med vad man kanske förväntat sig) så gjorde hon bra ifrån sig. Precis som Obama i debatten mot McCain - trots sin i jämförelse lättviktarstatus - lyckades dra jämnt strå, så lyckades Palin också dra jämnt strå med Biden. Och med tanke på att förväntningarna på Palin var betydligt lägre än förväntningarna på Obama så tror jag man kan säga att det var Palin som lämnade debatten med ett plus i kanten.

Ett stort plus i kanten, om man är lite mera partisk :)

Men vad andra analytiker och vad opinionen har att säga om den saken återstår förstås fortfarande att se.

Godnatt.

Inga kommentarer: