måndag 6 oktober 2008

Nyvalde lundarektorn anses olämplig pga sin tro

Valet av rektorn Per Eriksson på Lunds universitet får kritik från lärare på naturvetenskapliga fakulteten. Anledningen till kritiken bottnar i att Eriksson fram till 2001 varit medlem i en pingstförsamling. Universitetslektor Cecilia Hägerhäll skriver i Sydsvenskan att ”Pingstkyrkan är ju en rätt extrem vetenskapsfientlig rörelse”. Hon och sex andra kollegor har skrivit ett protestbrev där de kritiserar universitetsstyrelsens val av Per Eriksson.

”Pingstkyrkan står för värderingar som inte nödvändigtvis stämmer överens med värderingarna hos ett fritt universitet” säger Bengt Söderström. Hägerhäll befarar att Erikssons kristna värderingar på ett negativt sätt kan inverka på universitetets humanistiska och naturvetenskapliga forskning. ”Han tillhörde en rörelse där man menar att Bibeln är Guds ord, punkt. Och pingstpastorn Åke Green säger att homosexualitet är en synd. Det är inte en sådan person som passar att vara rektor.”


Eriksson får emellertid även stöd. Exempelvis dekan Fredrik Lindström vid teologiska fakulteten ser ingen anledning att påstå att Per Erikssons frikyrkliga engagemang skulle göra honom till en sämre rektor. Styrelseordföranden Allan Larsson kommenterar protestbrevet med orden "I vår kravprofil finns inget som säger att man måste vara ateist för att bli rektor vid universitetet."


Jag blir mycket bekymrad över att läsa dessa uttalanden från Cecilia Hägerhäll och hennes likar. Hon är inte bara intolerant, hon ger även utlopp för antidemokratiska tankar. Den dagen personer diskvalificeras på grund av sin religiösa läggning är Sverige inte längre en demokrati. Religionsfrihet, inklusive rätten att inte diskrimineras på grund av sin tro, är en av grundbultarna i demokratin, något som Hägerhäll tyvärr vill avskaffa. I ett pinsamt försök att framställa sig som religionstolerant säger hon att ”Hade han varit buddhist hade det varit mycket mer okontroversiellt”. Vad hon med andra ord menar är att anhängare av vissa religioner skall behandlas annorlunda än anhängare av andra religioner.


Om Per Eriksson i sitt yrke skulle ha gett uttryck för en vetenskapsfientlig policy vore det så klart helt rätt att kritisera honom för detta. Men det vore inte bara odemokratiskt, utan även kränkande, att anklaga honom för detta redan innan han börjat på sin post. Och till skillnad från Hägerhäll tror jag att anhängare till andra trosuppfattningar än ateism och buddhism också kan vara kompetenta.


Läs mer: Världen idag - Sydsvenskan

Inga kommentarer: