fredag 24 oktober 2008

Presidentkandidaternas syn på kampen mot islamistisk extremism

Näste president kommer att precis som den nuvarande presidenten att tvingas ta itu med den islamistiska extremismen. Hur förhåller sig Barack Obama och John McCain till detta mycket viktiga ämne?

Här är en video som redogör saken och som också visar att båda kandidaterna tar kriget mot terrorismen på allvar - visserligen skiljer sig Obamas syn på Irak från McCains - men övergripande förespråkar båda kandidaterna en hård linje mot de militanta islamisterna.

Precis som president Bush.

Inga kommentarer: