onsdag 10 december 2008

Blagojevichs öde?

Efter att ha betalat borgen på 4,500 dollar, och överlämnat sitt pass till myndigheterna - så återvände guvernör Blagojevich idag till sitt arbete. Det betyder dock inte att framtiden ser ljus ut för Illinios-guvernören; i januari ska förhör hållas, och om Blagojevich i en senare rättegång fälls för att ha konspirerat om bedrägeri så kan han på den punkten få upp till 20 års fängelse. Fälls han på den andra åtalspunkten om mutförsök, så kan han på den punkten få upp till 10 års fängelse, enligt en artikel från Yahoo News. Till dess får han dock behålla jobbet - såvida inte Illinoiskongressen lyckas misstroendeförklara honom.

De sammanträder på måndag för att besluta om att utlysa ett specialval som kan fylla Obamas överblivna senatsplats - en plats få Illinoispolitiker nu vill att Blagojevich ska fylla, trots att denne i teorin - eftersom han faktiskt fortfarande är delstatens guvernör - fortfarande har makten att utse. Man ska också ta ett beslut om huruvida Blagojevich ska misstroendeförklaras eller ej. För att detta ska lyckas måste Illinois representanthus först rösta ja till ett åtal som sedan sköts av senaten, där två tredjedelar måste rösta ja för att få guvernören fälld - vilket skulle innebära att han fråntas sitt ämbete och diskvalificeras från att inneha något annat ämbete.

Allt detta är dock inte lika enkelt som det låter eftersom en mäktig politiker i sammanhanget, nämligen Blagojevich själv i egenskap av guvernör har makt att sätta sig på tvären. Gällande specialvalet för att utse en ny Illinios-senator, så kan Mr. Blagojevich lägga in sitt veto, vägra skriva under lagen och skjuta upp hela processen så länge som 60 dagar.

Barack Obama har nu också tydligare tagit avstånd från Blagojevich genom att uppmana denne att avgå.

Vi får väl se vad som händer. Al Capone är död och Lincoln vänder sig i sin grav - men ca 100 år senare så uppvisar Illinios fortfarande såväl de bästa som sämsta sidorna av politiken.

Se också SVD

Inga kommentarer: