söndag 28 december 2008

Israels krig mot terrorismen

USA:s krig mot den islamistiska terrorismen tog sin början efter den 11 september 2001. Ett land som dock bekämpat samma former av islamistisk terrorism långt tidigare, är emellertid Israel.

Israel har sedan sin födelse 1948 tvingats försvara sig med militära medel mot omgivande nationer som med islamistisk retorik menat att Israel saknat rätt att existera. Nasser, och Israels tidigaste fiender (Inklusive Arafats PLO) var pan-arabister och förespråkade främst en kulturellt arabisk identiet, och hade inte speciellt mycket till övers för den militanta form av Islam som grupper som Hamas hänvisar till - men man klädde likväl många av sina krigsargument i en muslimsk språkdräkt för att på så vis uppvigla den arabiska massan.

De palestinska terrorgrupperna av idag, som te x Hamas, Islamiska Jihad, den shiitiska gruppen Hezbollah och regeringen i Iran är dock islamistiska grupperingar som utifrån religiösa ideologiska grunder bedriver hätsk propaganda följt av våldshandlingar mot Israel. I det avseendet är situationen mellan Israel och terroristgrupperna mycket snarlikt det förhållande som råder mellan USA och Al-Qaida. Vad pan-arabisterna på 1950- och 60-talet dock hade gemensamt med islamisterna av idag - är att båda grupper hade som syfte att "kasta ut judarna i havet" eller "sudda ut Israel från kartan".

Rent militärt och teknologiskt så är Israel överlägset både Hamas och de andra terrorgrupperna. Så har dock inte alltid varit fallet, och sedan frihetskriget 1948 har Israel fått utkämpa tre ytterligare krig som hotade landets själva existens. Efter det senaste av dessa krig - Yom Kippurkriget 1973 - har Israel dock blivit en militär supermakt, och idag kan ingen nation i mellanöstern förinta Israel - mer än möjligtvis med hjälp av massförstörelsevapen. Det bör dock kommas ihåg att så inte alltid varit fallet. Och i tider när Israel kritiseras för att överreagera - så bör det inte förglömmas att även om Israel idag är den starkare parten - så är det de andra grupperna som har som mål att förinta Israel (inte tvärtom) - och den enda anledning till att dessa inte lyckats med detta är att Israel idag är starkt - inte att Hamas plötsligt givit upp sin teokratiska ideologi. Den ideologin är lika farlig och lika avskyvärd helt oavsett om dess förespråkare idag är svagare än dess fiende Israel. På samma sätt som Al-Qaidas ideologi är lika galen, farlig och avskyvärd helt oavsett om dess förespråkare måste gömma sig i grottor för att undvika amerikanska bomber.

Att Israel och USA - i egenskap av två västerländska demokratier - överlag är starkare än alla sina fiender, borde vi i Europa vara tacksamma för istället för att gnälla över. Det var inte så längesedan förhållande här hos oss var det omvända - när totalitära regimer var starkare än de demokratiska. Den tiden längtar vi inte tillbaka till - och därför borde vi heller inte önska dess seger någon annanstans. Det finns förstås befogenhet att kritisera somliga av Israels och USA:s metoder - men bara om man grundläggande förstår att de tillhör den goda sidan i konflikten - och att de grundläggande har rätt i en strid där motparten har fundamentalt fel.


Se även tidigare inlägg: Vita Huset fördömer Hamas 20081227

Inga kommentarer: