tisdag 23 december 2008

Obama-administrationen minskar vice- ämbetet men stärker utrikesdepartementet

Obama-administrationens struktur kommer att skilja sig från Bushadministrationens på så vis satt Utrikesdepartementet får en mer framträdande roll, medan vice-presidenten får en svagare. Detta i stor utsträckning tack vare blivande vice-president Joe Biden och blivande utrikesminister Hillary Clinton.

Joe Biden, som under kampanjen ansåg att Dick Cheney gett vice-presidenten en roll han aldrig var tänkt att ha - ämnar krypa vice-presidentens ämbete. Han kommer inte att börja dagarna med en egen intelligensrapportsammanfattning, inte heller kommer han att alltid vara den sista person som Obama rådgör med - inför olika beslut. En person i Bidens team säger:

“What he has said previously is that Vice President Cheney had an overly expansive view of the vice president, almost created like a shadow government inside the White House, Vice President-elect Biden has a very strong view that the vice president’s role is to be an adviser to the president and to be a member of the president’s team, and that’s how he’s going to be in the job.”

Vad som dock bör sägas är att Bush valde Cheney i mångt och mycket för dennes breda utrikespolitiska kompetens och gav honom den roll han har haft - något som Obama aldrig visat sig vara intresserad av att ge Biden (det kort han i det avseendet tycks ha satsat med på är förstås Hillary Clinton).

Vad Biden dock kommer att ha gemensamt med Dick Cheney är att Biden inte heller, i likhet med Cheney, har några egna ambitioner att senare bli president.

Hillary Clinton ämnar å andra sidan stärka Utrikesdepartementets roll, genom en större budget samt en expanderad roll i hanteringen av världsekonomin. Hon kommer också att skapa speciella konvojer att kunna sändas ut till olika politiskt heta platser runtom i världen.

Sammanfattningsvis lär vi därför få ser mer av utrikesminister Hillary Clinton än vi fick av utrikesminister Condolezza Rice - och mindre av vice-president Joe Biden än vi fick av vice-president Dick Cheney.

Inga kommentarer: