söndag 11 januari 2009

Konflikten Israel-Hamas intensifieras

Idag under söndagen har Israel trängt längre in i Gaza än tidigare där de mött på allt kraftigare motstånd från Hamas. Israel hade tidigare varnat Gazas invånare för att förbereda sig på en mer intensiv konflikt. Israel premiärminister Ehud Olmert har sagt att Israel närmar sig sitt mål, men att konflikten måste fortsätta ett tag till.

Vid en konfrontation mellan Hamas och Israel under söndagen skall åtminstone 20 palestinier ha dött, enligt palestinska källor, medan inga israeliska förluster har rapporterats. Enligt uppgifter från källor i Gaza har hittills mer än 869 palestinier omkommit, varav hälften påstås vara civila. Israeliska militären påstår sig ha dödat ca 300 palestinska krigare i markoffensiven, men att många också dödades i de luftanfall som föregick markoffensiven.

Den israeliska armén har anklagat Hamas för att ha bära civila kläder och att slåss i närheten av tätbefolkade centra. Samtidigt rapporterar palestinierna om israeliskt övervåld, som när israeliskt bombardemang under söndagen satte ett antal hus i brand vilket resulterade i att en kvinna omkom och över 100 personer skadades. Den blodigaste händelsen under konflikten var när Israel i tisdags bombade i närheten av en FN-skola, vilket enligt källor i Gaza resulterade i att 39 palestinier dog. Enligt den israeliska militären berodde incidenten på att en israelisk raket missat sitt mål.

En högt uppsatt israelisk säkerhetskälla påstår att Hamas har drabbats hårt av Israel offensiv, framförallt på grund av att Israel dödat många högt uppsatta militära ledare och på grund av ammunitionsbrist; men han förväntar sig att Hamas kommer att fortsätta kämpa.

Den första fasen i Israels offensiv innebar massivt bombardemang från luften, medan den andra fasen innebar en markoffensiv in i Gaza för att överta öppna ytor varifrån de vidare kunde beskjuta och för att omringa Gaza city. Det israeliska försvaret är också förberett på en tredje fas vilken innebär att man skär ännu djupare in i Gaza med marktrupper. Enligt samma säkerhetskälla finns det därtill en fjärde fas som ett sista alternativ vilket innebär att den israeliska armén invaderar hela Gazaremsan och störtar Hamas. Israel utrymde hela Gaza 2005.

Hamas har fortsatt att bomba de israeliska städerna Beersheba och Sderot vilket gjort södra Israel osäkert. Israel skall också under söndagen ha bombat i närheten av staden Rafeh nära den egyptiska gränsen där Hamas har massvis med tunnlar för att smuggla in vapen. Området kring staden har varit ett regelbundet mål under hela den Israeliska offensiven.

Försök till medling
President Bush har nyligen talat med Turkiets president Abdullah Gul på telefon där han betonade vikten av att inget varaktigt eldupphör går att uppnå om inte Hamas upphör med sina gränsbeskjutningar mot Israel. Detta innebär också att vapensmugglingen mellan Egypten och Gaza måste upphöra. President Bush välkomnade också Turkiets stöd till de fransk-egyptiska medlingsförsöken att få stopp på våldet.

President Bush har även talat med Tjeckiens premiärminister Mirek Topolanek, vars land för närvarande är EU:s ordförandeland, och de båda kom överens om att Hamas beskjutningar måste upphöra och att bistånd måste komma fram till palestinierna.

Både Israel och Hamas har ignorerat den resolution som antogs av FN:s säkerhetsråd som krävde en omedelbar vapenvila, men sedan dess har Egypten med stöd av Frankrike försökt inta en konstruktiv medlarroll. Det centrala i den egyptiska planen är att man söker tillmötesgå Israels krav på att förhindra att vapen smugglas in i Gaza från Egypten samtidigt som den beaktar Hamas krav på att återöppna Gazas gränser. Enligt israeliska säkerhetskällor skall planen innebära att krafter lojala mot Fatahs ledare, och palestiniernas de jure fd president, Mahmoud Abbas, som är i konflikt med Hamas, bevakar Gazas gräns mot Egypten i syfte att förhindra smuggling.

Det verkar som att få israeliska soldater fått sätta livet till än så länge, vilket kan bero på att Israel ännu inte har trängt in i de mest befolkade delarna av Gaza, men detta kan komma att ändras om Israel beslutar sig för att gå in i den tredje fasen. För Israel är det dock av högsta vikt att man får ut någon långsiktig vinst av företaget. Måhända kommer man att nöja sig med garantier om att vapensmugglingen till Gaza skall stoppas, men jag tror att Israel vill fortsätta att åsamka Hamas mer skada (vilket försvårar terroristgruppens återhämtning) och om möjligt få slut på Hamas raketattacker mot Israel vilket skulle kunna ses som en symbolisk seger för Israel.

Jag drar mig till minnes en intervju med Jimmy Carter härförleden. Den fd presidenten som under senare år gjort sig känd för att allt kraftigare ensidigt kritisera Israel påstod under intervjun att det vore tämligen enkelt för Israel att stoppa vapensmugglingen från Egypten till Gaza, blott genom att bomba dessa tunnlar. Därmed var resten av Israels offensiv mer eller mindre obefogad och meningslös i Carters ögon. Jag skulle vilja frågan Carter om han är medveten om att dessa vapentunnlar går i närheten av tätbefolkade centra? Är han därtill inte medveten om att Israel under hela sin kampanj försökt bomba sönder dessa tunnlar?

Läs mer:

Israeli troops meet Hamas resistance deep in Gaza
Bush calls Turkish president over Gaza violence
De bloggar från Gaza
Tusentals demonstrerar mot kriget
Hamas mål för raket i svenskklinik

Inga kommentarer: