måndag 5 januari 2009

Lägesrapport "Israel-Hamaskonflikten"

Den väpnade konflikten mellan Israel och Hamas fortgår. Medan Israel har trängt allt djupare in i Gaza med sin markoffensiv har Hamas beskjutit israeliska städer med raketer. Israel har nu närmat sig Gaza citys utkanter – ett intrång i mer urbana centra skulle kunna innebära stora israeliska förluster vilket skulle kunna leda till att den israeliska opinionen för kriget svänger. Fem israeler, varav en soldat har dött än så länge. Enligt offentliga källor i Gaza har 537 palestinier dött, varav åtminstone 200 uppges vara civila.

Israel har ställt tre krav: ett stopp på de palestinska attackerna, internationell övervakning av en potentiell vapenvila och ett stopp på Hamas militära återupprustning. Hamas å sin sida kräver ett stopp av Israel attacker och ett öppnande för transporter mellan Israel och Gaza.

Frankrikes president Nicholas Sarkozy planerar att möta både Israels premiärminister Ehud Olmert och palestiniernas president Mahmoud Abbas för att diskutera en vapenvila. Sarkozy försökte få till stånd en vapenvila redan innan Israel markoffensiv, men misslyckades. Sakozy har kritiserat både Hamas för att ha provocerat fram Israels invasion, genom att beskjuta Israel med raketer, och Israel för att ha inlett sin markoffensiv. Tjeckien som leder EU:s ordförandeskap har uppmanat Israel att tillåta humanitärt bistånd till Gaza och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har uppmanat Israel att verka för att eldupphör så snabbt som möjligt samtidigt som hon också har uttryckt sin önskan om att vapensmugglingen in i Gaza från Egypten upphöre. Föga överraskande har också Arabvärlden och Turkiet fördömt Israels markoffensiv.

Bushadministrationen pressar för ett eldupphör som förutom att Israel avbryter sin markoffensiv innebär treggehanda: att Hamas upphör med att beskjuta Israel, ett återöppnande av gränsen mellan Israel och Gaza och att smugglingen av vapen mellan Gaza och Egypten upphör.

Det blir intressant att se vad som konsekvenserna blir av en framtida vapenvila. Kommer Hamas att betraktas som segrare eller förlorare, och hur kommer detta att påverka Fatahs inflytande? Det borde ligga i alla demokraters intresse att Hamas roll försvagas. Även moderata muslimländer som Egypten och Turkiet borde ha ett intresse av att radikala grupper som Hamas försvagas. Undra om EU tänker likaledes?

Läs mer:
World leaders converge on Israel in push for truce
US seeks three-tier cease-fire for Gaza violence

Hamasledare i Kairo för samtal

Bildt: Svenskar ska få komma ut

Inga kommentarer: