måndag 16 februari 2009

John McCain diskuterar stimulanspaketet

Senator John McCain som under hösten kämpade med Obama om presidentposten har de senaste månaderna också varit en av de ihärdigaste kämparna mot Obamas stimulanspaket som godkändes i helgen och som Obama kommer att skriva under imorgon. Här talar McCain med CNN och kommenterar situationen. Han menar bland annat att orsakerna till finanskrisen låg i husmarknaden, och att stimulanspaketet helt enkelt inte riktar in sig på det problemet. Han talar också om immigrationsfrågan som ägnats allt mindre uppmärksamhet den senaste tiden - men måste lösas så snart som möjligt:



Se även tidigare inlägg:

Stimulanspaketet godkänns av båda kamrar 20090214

Inga kommentarer: