torsdag 19 mars 2009

Eric H. Holder tänker stoppa åtal av laglig marijuana

I de fall enskilda delstater, som te x Kalifornien- och ett dussin andra, tillåter odlande av legal marijuana, så ska detta inte längre kunna åtalas av den federala regeringen, förklarar justitieminister Eric Holder. Något förespråkarna av medicinsk marijuana hyllde som en positivt förändring i den federala drogpolicyn.

Under Bush-administrationen - som hade en noll-tolerans-policy - åtalades distributörer av medicinsk marijuana även i delstater som tillät bruket i behandling av cancerpatienter och kroniska sjukdomar. Holder förklarar dock att den nya regeringens prioritering är att gå efter dem som bryter både mot delstats och federala lagar och som säljer till langare. "Those are the organizations, the people, that we will target," förklarade Holder.

Sedan Kalifornien som första delstat att för 13 år sedan legalisera bruket av medicinsk marijuana, så har det pågått en juridisk kamp mellan det federala och det delstatliga systemet, där federala ämbetsmän vunnit alla juridiska slag, inklusive ett beslut av Högsta Domstolen 2001 där den Federala Regeringens rätt att jaga marijuana-försäljare upprätthölls.

Det finns dock problem med implementeringen - eftersom risken alltid finns att somliga som menar sig tillverka laglig marijuana även säljer svart. Men den risken finns förstås med allt, och det brottet står inte i proportion till felaktigheterna att ha två olika parallella lagsystem där möjlighet finns för den enskilde medborgaren att hamna i kläm. Eric Holder är i mitt tycke en av de sämre ministrarna i Obamas kabinett, men det här beslutet är förstås helt i rätt riktning - då det är otänkbart att den federala regeringen ska kunna åtala någon för något som delstaten tillåter.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

USA:s svaga rättsväsende 20090315

Inga kommentarer: