måndag 16 mars 2009

Obama använder McCains retorik

President Obama kritiserade under höstens valkampanj John McCain för att han vid ett tillfälle - trots den pågående finanskrisen - sagt att ekonomins fundament var starka. Nu säger president Obama dock ungefär samma sak. Det finns dock en skillnad; ekonomin idag är mycket sämre än den var i höstas:

Inga kommentarer: