tisdag 14 april 2009

FN:s säkerhetsråd fördömer Nordkorea

FN:s säkerhetsråd enades om att fördöma Nordkoreas raketuppskjutning, däremot fattades ingen FN-resolution mot Nordkorea - något som USA och Japan förespråkat, men som Kina och Ryssland motsatt sig. Mexikos FN-ambassadör Claude Heller, som är säkerhetsrådets nuvarande president förklarade dock att uttalandet skickar "a very strong, clear, message that shows the unity of the Security Council on this very important matter."

Nordkoreas respons blev dock kall och tvär - och kommunistdiktaturen avbröt alla nedrustningsförhandlingar genom sexpartssamtalen som inleddes 2003 och förklarade att man ska öppna en kärnkraftsanläggning som gjorts obrukbar efter tidigare avtal.

"... vi kommer aldrig igen att delta i sådana samtal och vi är inte bundna av några avtal som gjorts upp under samtalen," meddelade Nordkoreas utrikesdepartement.

Se även tidigare inlägg:

Obama talar om kärnvapen och Nordkorea 20090405

Nordkorea skjuter upp raket 20090405

Obama varnar Nordkorea 20090403

Situationen med Nordkorea fortsätter 20090403

Nordkorea förbereder Satellit-uppskjutning 20090402

Amerikanska journalister fängslade av Nordkorea 20090319

Nordkorea upprustar 20080903

Inga kommentarer: