måndag 13 april 2009

Obama lättar restriktionerna mot Kuba

President Obama skiftar den amerikanska Kuba-policyn något och lättar trycket mot grannen i söder; amerikaner tillåts nu göra obegränsade transaktioner med Kuba och göra obegränsade besök hos släktingar på ön. En opinionsundersökning visar också att två tredjedelar av USA:s befolkning stöder detta och anser att USA bör häva reseförbudet till Kuba. De som främst motsätter sig lättande av relationerna är exilkubanerna, varav alla kuban-amerikaner i Kongressen - oavsett parti - motsätter sig saken.

Mel Martinez - Republikansk senator från Florida som föddes på Kuba, säger:

"Having tourists on Cuban beaches is not going to achieve democratic change in Cuba,"


Och kuban-amerikanen Robert Menendez, Demokratisk Senator från New Jersey förklarade i ett nyligt tal att den kubanska regeringen var "pure and simple a brutal dictatorship. ... The average Cuban lives on an income of less than a dollar a day."

Nelson Carbonell har här en artikel i Foreign Policy där han förklarar varför USA bör tänka sig för innan de lättar restriktionerna mot Kuba. Han förklarar bland annat att det inte är första gången USA försökt sträcka ut en hand till Castro-regimen. Gerald Fords förhandlingar med representanter för Fiedel Castro avbröts när Kuba skickade 15 000 trupper till Angola. Jimmy Carter försökte också tina relationerna med grannlandet, något som även det fick avbrytas när Kuba landsatte trupper i Etiopien och tillät massflykten av kubaner till USA (Mariel boatlift) där Castro tillät vem som än ville att lämna ön, vilket ledde till att 125 000 kubaner tog sig till USA, vilket till början accepterades men senare kom att kritiseras när det visade sig att ett stort antal släppts från fängelser och mentalsjukhus. När kalla kriget var slut försökte Bill Clinton än en gång tina upp relationerna, något som också stöp pg a en kris med båtflyktingar 1994 och när Kuba 1996 sköt ner två obeväpnade flygplan som flög över internationellt vatten på ett humanitärt uppdrag. Försiktighet bör därför vidtagas eftersom regimen på Kuba tidigare lyckats utnyttja såväl naivitet som tecken på svaghet till sin fördel.

Författaren skriver vidare att tesen att upptinade relationer med regimen skulle underlätta demokratiseringsprocessen inte stämmer - istället bör man stödja demokratirörelsen i landet, precis som man gjorde i Östeuropa:

"This surging dissident movement, conscious of its rights and determined to be the protagonist of Cuba’s future, needs to be encouraged and supported by the United States and others as Solidarity was in Poland: with sufficient funds and tools for civic, peaceful resistance, and with enlightening radio and TV transmissions that can overcome the regime's jamming and provide the same impetus for change that Radio Free Europe did in the 1980s."

Obama väljer att underlätta restriktionerna för befolkningarna emellan - däremot behåller han USA:s handelsembargo mot Kuba som existerat sedan det infördes av John F Kennedy redan 1962 - och pengar får heller inte skickas till högre regeringsmedlemmar eller ämbetsmän inom kommunistpartiet.

I juli 2006 ramlade Castro - fallet såg ut så här. Om jag inte minns helt fel så kommenterade Bush fallet med att säga att han hoppades att hela regimen skulle falla:Källor: Yahoo News, CNN, Wall Street Journal

Inga kommentarer: