tisdag 21 april 2009

Obama skär ner regeringsutgifter

Hemkommen från latinamerika höll president Obama igår sitt första kabinettsmöte och beordrade sina ministrar att skära ner på regeringens utgifter med 100 miljoner dollar. En summa han förstod var en droppe i havet, men som likväl skulle göras för att överbrygga förtroendegapet efter att hans stora spenderingsprogram fått stor kritik - inte minst efter de flera hundra "te-party-demonstrationerna" förra veckan.

"We also have a deficit - a confidence gap - when it comes to the American people," sa Obama. "And we've got to earn their trust."

På frågan vad Obama menade med förtroendegap så förklarade Vita Husets presstalesman Robert Gibbs:

"He knows and the American people know that continuing to run up deficits ... and to continue to have those expand year after year after year is unsustainable. Despite much derision, that's why the president is seeking cuts both large and small. That's why the president has undertaken greater transparency as it relates to spending and hte stimulus and I think the president overall wants to give the American people assurance that the government can use the money from them wisely."

Obama förklarade dock att nedskärningen inom regeringsverksamheten bara var en början:

"None of these things alone are going to make a difference. But cumulatively, they make an extraordinary difference because they start setting a tone ... $100 million there, $100 million here - pretty soon, even here in Washington, it adds up to real money."

En sund åtgärd - om det sedan räcker för att överbrygga det förtroendegap som uppstått pg a att Obama redan spenderat mer än någon annan president i historien återstår dock att se. Hur mycket han än skär ner så kommer han aldrig att kunna jämka det med den summa han redan har spenderat.

Källa: CBS News

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 13
20090418

Det amerikanska Te Party-fenomenet
20090418

Tea Party Day: Taxed Enough Already 20090416

Inga kommentarer: