lördag 25 april 2009

Obama - videovecka 14

President Obama talar på sin fjortonde videovecka om hur regeringsinstitutionen måste reformeras för att kunna dra ner på utgifterna. Han påminner om hur han förra veckan sa åt sina ministrar att dra ner på verksamheter som inte fungerar, och förklarar nu hur det arbetet ska utvecklas;

För det första
måste regeringen börja tillämpa det Pay As You Go- system (PAYGO) som användes under 1990-talet, och som gick ut på att verksamheter inte fick öka statsskulden. En ny verksamhet kunde således bara finansieras genom att andra verksamheter skars ner, eller genom att skatter höjdes - men inte att statsskulden multiplicerades; principen anses ha bidragit till att hålla statsskulden i balans under 1990-talet, varefter principen i slutet av 1990-talet övergavs.

För det andra, förklarar Obama vidare, att institutioner som hittar saker de kan dra in på, som belöning ska erbjudas att få behålla delar av pengarna till den verksamhet de drar in, vilket ska resultera i att verksamheten blir mer effektiv.

För det tredje
bör folket "längst ner" ges större möjlighet att komma med goda idéer. En process ska därför utvecklas genom vilken varje statsanställd ska kunna få gehör för sina idéer om hur verksamheten blir mer ekonomiskt effektiv. I slutet av året ska Obama själv träffa de personer med de bästa idéerna.

För det fjärde
ska ett forum hållas senare i år om att "reformera regeringen inför det 21:a århundradet" - dit privata företag, som ofta har innovativa idéer och tillämpar ny teknologi effektivt ska inbjudas.

Här är förklarar president Obama själv de fyra punkterna:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 13 20090418

Inga kommentarer: