lördag 23 januari 2010

50 GITMO-fångar får spärras in på obestämd tid

USA:s Justitiedepartement har dragit slutsatsen att 50 av de 196 fångarna på Guantanamobasen med åberopande till krigslagar bör hållas fångna på obestämd tid utan att ställas inför rätta. Det är första gången administrationen gjort klart hur många fångar de anser vara för farliga för att släppas fria, men som heller inte går att åtala av fruktan för att detta skulle försvåra underrättelseinsamling.

Ett av de många löften Obama gjorde som han inte lyckats hålla var att han skulle stänga Guantanamobasen inom ett år. Något som inte har lyckats. Människorättsaktivister kritiserade Obama-administrationen för att att de inte lyckats stänga Guantanamo, och för att de fortsätter Bushadministrationens politik att hålla folk inspärrade på obestämd tid:

"There is no statutory regime in America that allows us to hold people without charge or trial indefinitely," sa Anthony D. Romero, vd för the American Civil Liberties Union.


Washington Post skriver i en artikel:

Human rights advocates have bemoaned the administration's failure to fulfill President Obama's promise last January to close the Guantanamo Bay facility within a year as well as its reliance on indefinite detention, a mechanism devised during George W. Bush's administration that they deem unconstitutional.


Och vidare:

The task force has recommended that Guantanamo Bay detainees be divided into three main groups: about 35 who should be prosecuted in federal or military courts; at least 110 who can be released, either immediately or eventually; and the nearly 50 who must be detained without trial.


Vad Obama-administrationen exakt kommer att besluta i fallet återstår dock ännu att se, och Washington Post skriver också:

Administration officials argue that detaining terrorism suspects under Congress's authorization of the use of force against al-Qaeda and the Taliban is legal and that each detainee has the right to challenge his incarceration in habeas corpus proceedings in federal court.

In a May speech, Obama said detention policies "cannot be unbounded" and promised to reshape standards. "We must have a thorough process of periodic review, so that any prolonged detention is carefully evaluated and justified," he said.


Problemet tycks dock vara att retorik och verklighet för Obama är två skilda saker. Det måste inte innebära att han medvetet ljög - däremot hade han när han kampanjade en något naiv syn på verkligheten. Eftersom Guantanamobasen är också av symboliskt värde för Obamas politik är han förmodligen mer mån om att försöka ge de fångarna större rättigheter - än på den mindre kända Bagrambasen, där Obama-administrationen helt argumenterat utifrån Bushadministrationens linje, och motsätter sig icke-amerikanska krigsfångars rätt att på icke-amerikansk mark överklaga sin inspärrning.

McClatchy har också här en artikel om hur Obama-administrationens polemiska ord mot Bushadminsitrationens anti-terroristpolitik inte alltid satts i praktisk handling, och skriver bl a:

Last March, Attorney General Eric Holder released Bush administration OLC memos justifying interrogation methods that Bush's Justice Department had refused to release.

"It is my goal to make OLC [the Justice Department's Office of Legal Counsels förslag - som tidigare bl a skrev de legala råd utifrån vilka Bushadministrationen byggde upp sin förhörspolitik av Al Qaida-fångar, som kritiker menar var tortyr] opinions available when possible while still protecting national security information and ensuring robust internal executive branch debate and decision-making," he said at the time.

Such rhetoric hasn't necessarily translated into action, however, according to the Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, an open-government group. CREW released a report this week that criticized the Obama administration for recent decisions to withhold information.

"Judging by CREW's interactions with various federal agencies over the past year, the promise of transparency and openness has not translated into new government-wide . . . policies," the group said.


Källor: Washington Post, McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Face the Nation om GITMO, Harry Reid et c 20100111

Diskussionerna kring Bagram liknar de kring GITMO 20100108

GTIMO-flytt försenas ytterligare 20091227

Inga kommentarer: