tisdag 26 januari 2010

Idaho överväger lagstiftning mot federal sjukförsäkring

Med Scott Browns seger i Massachusetts specialval så är möjligheten - eller i detta fall risken, för en universell sjukvårdsreform avsevärt mindre än för några veckor sedan. I delstaten Idaho har politiker dock diskuterat ett lagförslag som ska förhindra att den federala regeringen påtvingar Idaho-borna att köpa en dyr sjukförsäkring.

“Idaho Health Freedom Act” heter lagförslaget, som introducerades av den republikanske delstatskongressmannen Jim Clark, och i lagen sägs bland annat:

“every person in the state of Idaho is and shall continue to be free from government compulsion in the selection of health insurance options.”


Och vidare säger lagen också:

“the bill removes authority of any state official or employee from enforcing any penalty which violates the policy.”


Två punkter i skarp motsättning till det lagförslag som innan Scott Browns seger diskuterades flitigt i den federala kongressen (och som fortfarande diskuteras eftersom det fortfarande finns några, om än små, möjligheter att driva igenom Obamas sjukreform).

“It is time all legislators who believe in states’ rights to move from talking about it to making policy to make it happen,” sa Clark till the House State Affairs Committee, som gick med på att sätta lagförslaget i pränt.

Clark förklarade också att även 26 andra delstater diskuterat att ta liknande åtgärder, för att protestera eller skydda sig mot federalt intrång - något som det är svårt att tolka som något annat än samma missnöje som det som gav Scott Brown segern i Massachusetts.

Källa: Idahostatesman

Se även tidigare inlägg:

State of the Union på onsdag 20100125

Howard Dean: GOP vann för att Obama inte var tillräckligt liberal 20100125

The day Obamacare died 20100125

Inga kommentarer: