söndag 31 januari 2010

Obama girl inte längre lika störtförälskad

"Obama girl" som 2008 blev känd som tjejen (den mest kända av dem, förmodar jag) med en "crush on Obama", är inte längre lika störtkär, och ger Obama ett B- i betyg (ett lägre betyg än han gav sig själv, om jag inte minns fel). Sean Hannity intervjuar här Amber Lee "Obama girl" Ettinger som förklarar att landet 2008 befann sig i en "Obama-trance" - men att denna nu har avtagit. Hon anser också att Obama brutit en del löften, men gillar honom fortfarande och anser att han måste få mer tid på sig. Men hon är inte säker på om hon kommer att rösta på honom igen - däremot gillar hon... Mike Huckabee::Det är väldigt svårt att ifrågasätta att ett politiskt paradigmskifte har skett i USA det senaste året.

Se även tidigare inlägg:

Obama girl busted 20090327

I Got A Crush on Obama 20080208

Inga kommentarer: