torsdag 31 mars 2011

CIA bistår luftattackerna och möter rebellerna

CIA finns tillsammans med brittiska MI6 sedan några veckor på plats i Libyen för att samla in uppgifter om Ghaddafi och understödja rebellerna. CIA:s inblandning kom efter att Barack Obama - som sagt att USA inte kommer att sätta in marktrupper i landet - undertecknat en hemlig order om att skicka CIA-agenter till Libyen.

Agenterna befinner sig också i Libyen för att ta reda på mer om rebellgrupperna är, vilka dess ledare är och hur deras allianser ser ut i motståndet mot Ghaddafi. Man har på några veckor försökt samla information som vanligtvis tar månader.

“We didn’t have great data,” Gen. Carter F. Ham, who handed over control of the Libya mission to NATO on Wednesday, said in an e-mail last week. “Libya hasn’t been a country we focused on a lot over past few years.”


Obama har också beordrat CIA att förse rebellerna med vapen, men det har ännu inte realiserats pg a att man fortfarande debatterar effekten detta kan få. Den republikanske kongressmannen Mike Rogers, från Michigan motsätter sig ett snabbt beväpnande av rebellerna:

“We need to understand more about the opposition before I would support passing out guns and advanced weapons to them,”


USA hade utvecklat spioneri i Libyen innan 2003 när Ghaddafi gav upp sina massförstörelsevapen - en underrättelsestruktur man nu försöker bygga upp igen.

Källor: New York Times, DN

Se även tidigare inlägg:

Libysk rebell om varför han kämpar 20110331

Inga kommentarer: