lördag 19 mars 2011

Domare i Wisconsin blockerar anti-fack-lagen

Republikanernas lag som slår ner på fackföreningarnas rätt att kollektivförhandla har temporärt stoppats från att implementeras den 25 mars av distriktsdomare Maryann Sumi, efter en stämning gjord av Dane Countys demokratiske distriktsåklagare Ismael Ozanne som menar att lagen drivits igenom felaktigt och alldeles för snabbt efter att kommittén röstat för lagen den 9 mars, följt av en snabb omröstning av en samlad kongress, och guvernör Walker som sedan den 11 mars signerade lagen.

Republikanerna förklarade att de tänker överklaga redan på måndag, och eventuellt kanske också helt enkelt hålla om omröstningen (republikanerna har trots allt stor majoritet, och med demokraterna nu närvarande skulle det utan större problem gå att driva igenom samma fråga en gång till).

Domaren har emellertid inte sagt nej till lagen, och vad som kommer att övervägas är huruvida den drevs igenom korrekt - inte dess innehåll.

"We in Wisconsin own our government. . . . We own it in that we are entitled by law to free and open access to governmental meetings, and especially governmental meetings that lead to the resolution of very highly conflicted and controversial matters", kommenterade domare Sumi frågan.


Förhör kring saken kommer att hållas den 29 mars och den 1 april. Om tillvägagångssättet för genomdrivandet av lagen - Wisconsins lag om öppna möten, kräver en 24 timmars förvarning innan mötet ska hållas, vilket inte skedde när republikanerna drev igenom lagen - anses ha brutits kan frågan gå vidare och så småningom sluta i Wisconsins Högsta Domstol.

Domslutet är således ett temporärt bakslag för republikanerna.

Källa: JSOnline

Se även tidigare inlägg:

Scott Walker 4 President 20110318

Inga kommentarer: