fredag 18 mars 2011

Glenn Beck - det tal Obama skulle ha hållit om Japan

President Obama höll till slut ett tal om katastrofen i Japan - vilket var bra, eftersom det i alla fall var ett specifikt tal om saken. Däremot var det inte något idealiskt tal - och det kommer inte att gå till historien som några av Obamas mer engagerande sådana.

Glenn Beck gör här sin egen version på det tal han menar att Obama borde ha hållit om situationen i Japan. Och även om Beck vare sig till stil eller person är särskilt presidentiell så är kärnan i det han säger bra. Obama borde ha betonat de nära banden mellan länderna i fråga - och det stöd som USA fick av Japan efter 9/11 på ett helt annat sätt än vad han gjorde.

Här är Glenn Beck:Se även tidigare inlägg:

Obama talar om situationen i Japan 20110317

Inga kommentarer: