torsdag 24 mars 2011

John Bolton om den splittrade alliansen mot Ghaddafi

USA:s fd FN-ambassadör John Bolton kommenterar här på Fox News den splittrade alliansen i kampen mot Ghaddafi. Bolton förklarar att Obama helt enkelt inte har planerat ett krig i Libyen och allt som sker görs i oväntade hastverk vilket är farligt och ansvarslöst.

Obama har sagt att USA agerar för att förhindra en humanitär katastrof. Problemet med det resonemanget är att det bygger på att Ghaddafi helt enkelt ger upp vid åsynen av de utländska flygplanen. Gör han inte det så kommer den katastrof man med flygförbudszonen vill förhindra ändå att äga rum - och om man vill nå sitt strategiskt utstakade mål, dvs att skydda befolkningen i Libyen så måste man förstås vara beredd att ta nästa steg - och ha viljan att faktiskt vinna. Det tycks inte Obama ha, förklarar Bolton - och det är mycket oroväckande. Ghaddafi måste avlägsnas - det är det enda sättet att uppnå de mål man utstakat, förklarar Bolton.

Bolton förklarar dock med en smula ironia att Obama är för smart och för sofistikerad för att tro på något så enkelt som "en amerikansk seger". Obama och hans anställda har i åratal blivit inmatade (och matat in sig själv) med att amerikansk makt är något som irriterar omvärlden - därför vill han inte gå ut och påvisa att USA leder den här operationen (vilket i de praktiken gör, eftersom det är USA som står för de massiva militärinsatserna som de europeiska länderna sedan i olika stor utsträckning medverkar i). Ovilligheten att inta ledarrollen har dock skapat just den förvirrade situation som nu råder, förklarar Bolton.

Att Obama dessutom öppet sagt att marktrupper inte kommer att sättas in, innebär att Ghaddafi nu vet det - och vet att om han bara håller ut så kommer USA att tappa intresset av att försöka driva bort honom.

Men Bolton som till skillnad från de flesta liberaler och européer ser också en större fara med Obamas agerande: Obama har första gången sedan första världskriget ställt amerikanska trupper under europeiskt befäl. Det om något är något som kongressen borde debattera.

John Bolton gör utmärkta poänger - och visar varför den konservativa rörelsen i USA är mycket mer klarsynt än den liberala vänstern och dess nuvarande president.Obama har gett sig in i en strid han inte tänkt på särskilt länge och som han heller inte har planerat för särskilt ingående. Det kan sättas i jämförelse med krigen i Afghanistan och Irak - som planerades flera månader och år i förväg och där målen var tydligt utstakade. De krigen fortgår i viss mån fortfarande - pg a att USA inte ämnade ge upp förrän målen var uppnådda. I Irak tänkte man inte låta ett inbördeskrig uppstå och i Afghanistan tänkte man inte låta talibanerna återta makten. Frågan är dock om USA nu under Obamas ledning tänker låta Ghaddafi återta makten?

Förhoppningsvis kommer Obama så småningom att förstå att det är det valet han har att stå inför - och när han förstår det så kommer han att expandera kriget (såvida Ghaddafi nu faktiskt inte på egen hand avgår) - eftersom han dels inte vill vara den president som gav upp ett krig, och dels pg a att han heller inte vill att Ghaddafi ska slå ner den libyska befolkningen. Det löser ett problem - men för honom genast in i det andra: nämligen att hans administration inte har planerat för ett krig mot Ghaddafi, och man kommer då att skicka amerikanska pojkar in i ett krig illa planerat. Och det om något är förstås ansvarslöst.

Vad Obama (och även omvärlden) därför främst har att hoppas på är att Ghaddafi faktiskt ger upp, och låter sig avskräckas av de amerikanska flygräderna. Det återstår dock att se om han gör det. Och jag tror att den frågan dels beror på hur Ghaddafi utvärderar Obamas personlighet.

Se även tidigare inlägg:

Hillary Clinton manar Ghaddafi att lämna makten 20110323

Inga kommentarer: