fredag 25 mars 2011

Trolig läcka i Fukushimas reaktor 3

Kärnkraftsolyckan i Japan är ännu inte avvärjd. Uppgifter finns nu om en läcka i reaktor 3:s kärna, som skulle utgöra ett stort hot mot miljön - och den japanska regeringen manade idag folk som bor inom en 3 mils radie från kärnkraftverket i Fukushima att ge sig av.

MSNBC rapporterar här om situationen:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKällor: SVD, Japan Today

Se även tidigare inlägg:

60 Minutes om katastrofen i Japan 20110323

Inga kommentarer: