onsdag 29 juni 2011

Domstol upprätthåller ObamaCare

Efter en hel del bakslag fick Obamas sjukvårdsreform idag lite vind i seglen när en federal domstol i Ohio ansåg att Obamas krav på att medborgare måste köpa en sjukvårdsförsäkring, inte stred mot Konstitutionen. MSNBC rapporterar här om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Obamas advokater försvarar sjukvårdsreformen 20110609

Inga kommentarer: