måndag 27 juni 2011

FNS: Mark Kirk om nästa steg i Libyen

Senatorerna John McCain och John Kerry har introducerat en resolution som kräver Kongressens godkännande för att fortsätta de amerikanska insatserna i Libyen. Här intervjuas Illinois republikanske senator Mark Kirk, som stöder resolutionen (och insatsen i Libyen överlag), på Fox News om saken. Kirk är kritisk mot omröstningen i Representanthuset som motsätter sig kriget men inte skär av den ekonomiska livlinan till kriget. Vad som behöver göras är att helt enkelt besegra Ghaddafi:Det finns goda argument både att stödja och motsätta sig USA:s delaktighet i Libyen-kriget. En kritisk röst höjs här i The National Interest, som beskriver hur insatsen mot Libyen kommer att göra det svårare att handskas med Iran. Det väst gjort mot Ghadaffi visar att samarbete med väst är lönlöst, argumenterar författaren - vilket kommer att avskräcka Iran från att samarbeta. Mot det kan dock invändas att Iran, till skillnad från Ghaddafi, aldrig gått särskilt bra att förhandla med efter Ahmadinejads maktövertagande.

Libyen-insatsen är dåligt genomtänkt - men nu måste Ghaddafi förstås bort. Och hade president Obama följt John McCains tidiga råd så hade så redan varit fallet.

Se även tidigare inlägg:

MtP: Budgetförhandlingar, Chris Christie, Obamas krig 20110626

Al Qaida finns bland Libyens rebeller 20110624

Inga kommentarer: