onsdag 22 juni 2011

FNS om War Powers Act

Det har nu gått mer än 90 dagar sedan USA engagerade sig i konflikten i Libyen utan kongressens tillstånd. Något Obama kritiserats för även av demokrater - inte minst efter att det framkommit att Obama avvisade förslaget att be kongressen om en krigsresolution. Den progressiva anti-krigs-vänsterdemokraten Dennis Kucinich, prisade bland annat tidigare president Bushs agerande i jämförelse med vad Obama gjort i Libyen:

"President Bush came to Congress ... President Obama doesn't feel like he needs to come to Congress," Kucinich said. "That's why we need to go to court... We cannot continue to escalate these wars... the American people by and large want us out of Libya."


Fox News Sunday har här en paneldebatt om the War Powers Act - och huruvida president Obama nu måste skaffa en krigsresolution från kongressen för att kunna fortsätta USA:s medverkan i Libyen:Här är också ett annat inslag om saken:Se även tidigare inlägg:

MtP: Krigen i Libyen och Afghanistan, GOP-debatten, Weiner 20110620

----------

Obama ber kongressen om resolution för Libyen-insatsen 20110521

Inga kommentarer: