fredag 10 juni 2011

Religion och politik - och toleransen ifråga om presidenters gudstro

Fox News fortsätter sina inslag om religion och politik - här diskuterar en kristen och en judisk rabbi Guds roll i de amerikanska presidentkandidaternas tillvaro:Och här ett annat slag om varför gudstro är så viktigt för dem som söker det amerikanska presidentämbetet:2012:s presidentiella religionsdebatt är mer spännande än på länge med mormonerna Mitt Romney och Jon Huntsman med i leken. År 2000 och 2004 hade Bush ett religionspatent som det var föga idé för vare sig Al Gore eller John Kerry att försöka slå hål på. 2008 blev debatten dock mer intressant, där såväl John McCain som Barack Obama gjorde vad de kunde för att visa att de verkligen var kristna (Obama fick betona att han inte var muslim, sitt mellannamn till trots - McCain fick "bära sitt kors" genom att genomlida tillvaron i evangelikala miljöer han år 2000 stämplade som "intoleransens agenter"). Huckabee var mer bekväm med religionsfrågan och gled på samma våg som George W. Bush - om än inte ända in i Vita Huset.

I år är däremot debatten spännande på riktigt. Kan en mormon bli amerikansk president? Och kommer det katolska väljarblocket (nu, men mer troligt senare) att svänga till höger på samma sätt som de evangelikala gjorde på 1980-talet? Och håller den kristna högern på att göra come-back?

De frågorna återstår att besvaras. Men de senaste veckornas prat indikerar tydligt att frågorna på allvar börjat ställas.

Se även tidigare inlägg:

RCP:s analys av Romney och mormon-faktorn 20110607

"Huckabee girl" och underhållande religionssarkasm 20110605

Religionsidentitetens betydelse inför 2012 20110601

Inga kommentarer: