fredag 10 juni 2011

Skogsbränderna i Arizona fortsätter

De förödande skogsbränderna i Arizona, som kan komma att bli de värsta i delstatens historia, fortsätter, och risken finns nu att de också sprids till New Mexico - något MSNBC här rapporterar om:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyBränderna har också fått en debatt att blossa upp om vems skulden för dessa bränder är. Det har i flera år rått en konflikt mellan miljöaktivister som velat bevara skogen, och genom stämningar förhindrat avverkning. Andra beskyller å sin sida nitiska brandmän för att ha släckt varje liten naturlig småbrand, som annars skulle ha bränt bort den naturliga undervegetation vars massiva obrända terräng nu lett till de stora skogsbränderna.

Problemet har dock byggts upp under årtionden. Historiskt har skogen inte varit lika tät, och varje årtionde kom skogsbränder som brände bort undervegetationen. När regionen bebyggdes på 1880-talet så lät nybyggarna boskap beta bort gräs - men man lät nya träd stå kvar och bekämpade skogsbränder, vilket i sin tur ledde till att alltfler träd växte upp (träd nybyggarna behövde). Allteftersom skogen blev tätare blev också bränder svårare att bekämpa - och idagsläget är skogsbränder förödande.

Arizonas republikanske senator Jon Kyl tillhör dem som säger att miljöaktivister förhindrat sansad skogsvård vilket nu utsatt skogen för stora brandrisker.

Detta var ett problem redan för tio år sedan. President George W. Bush lät då pålysa sitt initiativ för sund skogsvård för att förhindra skogsbränder likt denna. Det initiativet stöddes av Jon Kyl men det gällde bara statlig skog som utgör bara en liten del av de amerikanska skogarna.

Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Förödande skogsbränder i Arizona 20110609

Inga kommentarer: