söndag 12 februari 2012

CPAC 2012 - del 21: Dinesh D'Souza

Bobby Jindal är förstås inte USA:s ende konservative indier. Dinesh D'Souza, vars utmärkta bok Letters to a Young Conservative jag läste 2003 eller 2004 - är en annan, som varit med lite längre i leken (och också är tio år äldre än Jindal) - och som till skillnad från Jindals medfödda sydstatsdialekt själv växt upp i Indien och har kvar lite av sin indiska dialekt. Här är D'Souzas tal där han givetvis kritiserar Obama:D'Souza inleder med att beskriva hur det finns många olika bilder av president Obama: dels den romantiserande demokratiska bilden, och dels den hyperkritiska konservativa motbilden.

En sak är dock säker, det är att Obama inte är någon ordinär demokrat som te x Clinton, Kerry, Dukakis eller Carter. Obama är dock en kille som inte vill ha en staty av Winston Churchill i Vita Huset, han är en kille som vill omdana USA:s rymdverksamhet till en internationell outreach-verksamhet till muslimer, han är en kille som blockerar oljeborrning i USA medan han subventionerar sådant i Brasilien.

Obamas beteende går att tolka och det går därför att ana vad en andra mandatperiod skulle innebära. Till att börja kan man ställa frågan om vad som är Obamas dröm?

Obamas succé beror på andras drömmar; den amerikanska drömmen, Martin Luther King Jrs idé etc. Hans egen dröm är dock en annan - den står skriven i hans egen biografi "Dream from my father" - en titel som syftar på de drömmar hans far hade. D'Souza förklarar att Obamas far som var från Afrika - ett Kenya som kämpade för frihet från Storbritannien - och givetvis var anti-kolonialist, vilket för amerikaner är något som inte är helt enkelt att begripa. Men han själv kommer från Indien och växte således också upp i en fd brittisk koloni där alla han kände var anti-kolonialister.

Vad är denna anti-kolonialism? Jo, det är den starkaste ideologin i Asien, Afrika och Sydamerika under de senaste hundra åren. Anti-amerikanismen runtom i världen beror inte bara på radikal islam, utan också på anti-kolonialism, som delar upp världen mellan "förtryckare" och de "förtryckta". Där USA och Europa är de första och Afrika, Asien och Sydamerika är de förtryckta - i på dessa kontinenter lär sig folk att västvärlden blivit rik genom att bestjäla deras egna kontinenter, och att eftersom USA nu är Västvärldens ledare så måste man hålla stånd mot USA. Ideologin lär också ut att det finns ekonomiska maktkoncentrationer i internationella banker, försäkringsbolag, oljebolag et c - som är kolonialismens vinge. För att bekämpa det måste man använda de nationella regeringarna.

1965 skrev president Obamas afrikanske far en artikel i The East Africa Journal, där han skrev:

What does a country do when you have powerful concentrations of economic power at the top?


Han skrev sedan:

We have to have confiscatory tax rates. Tax rates of up to 100%


D'Souza förklarar att det till att börja med låter helt galet. Men det är inte galet utifrån en anti-kolonial ståndpunkt av den enkla anledning att de betraktar utländsk inblandning som stöld.

D'Souza återberättar sedan ett stycke ur president Obamas memoar där denne gråter vid sin fars afrikanska grav, och i boken förklarar hur han ämnar behålla dennes drömmar. Det är också innebörden av Obamas bok "Dreams from my father".

Kort reflektion: Dinesh D'Souza höll ett mycket intressant tal - där han likt så många andra av Obamas kritiker inom den konservativa falangen dock drog växlarna långt, men utan att passera gränsen för vad som kan tas upp utan att bli oseriöst. Och kopplingarna mellan Obama och dennes far samt beskrivningen av anti-kolonialismen var väldigt intressant.

Se även tidigare inlägg:

CPAC 2012 - del 20: Bobby Jindal 20120212

Inga kommentarer: