torsdag 25 oktober 2012

Hur Obama hanterade Romney fel

Valet är inte över än - och trots det momentum Mitt Romney för närvarande fortfarande har - så kvarstår ett kallt faktum: utan Ohio blir det i praktiken nästan omöjligt för Romney att vinna Vita Huset, och i Ohio leder Obama fortfarande.

Likväl råder det ingen tvekan om att Romney vunnit ett momentum som gör den här kampanjen extremt jämn - och Romney har visat sig vara en mer formidabel motståndare än Obama-kampanjen någonsin kunnat tro eller räknat med.

Bloomberg har här en utmärkt artikel som förklarar att Obamas misstag var att ge det politiska mittfältet till (Mitt) Romney. Romney hade gått långt till höger under primärvalen, för att sedan gå mot mitten i det allmänna valet (allt enligt Nixons gamla doktrin) - men han gick mot mitten väldigt sent, vilket till viss del tog Obama-kampanjen på sängen. Därtill har Obama själv inte kampanjat från mitten, utan nu gett mittfältet till just Mitt Romney. Något han förmodligen inte trodde skulle kunna ske - men vilket likväl nu tycks ha skett.

Här har New York Times också en artikel, en artikel som förklarar hur det när allt kommer omkring, trots allt kanske var Bill Clinton som lade krokben för Obama-kampanjen. I tidigare skede hade Obama-kampanjen nämligen planerat att utmåla Romney på samma effektiva sätt som Bush-kampanjen 2004 utmålade John Kerry som en flip-flopper, som vänder sin politiska kappa efter första bästa vindkast. Bill Clinton övertalade dock Obama-kampanjen att det var fel strategi: rätt strategi var istället enligt honom att framställa Romney som en högerextremist - en schablonbild Romney nu med början vid den första presidentdebatten visar inte fäster på honom.

Väldigt intressant läsning, som - om Obama trots allt vinner - dock snabbt kommer att falla i glömska. Om Romney däremot vinner kommer dessa teorier och många därtill däremot bli föremål för många diskussioner om Obamas mycket höga fall från de politiska skyarna.

Källor: Bloomberg, New York Times

Se även tidigare inlägg:

Donald Trump erbjuder Obama en Deal 20121024

Inga kommentarer: