måndag 22 oktober 2012

Kateri Tekakwitha - indianernas första katolska helgon

Igår helgonförklarade katolska kyrkan 7 nya helgon - däribland Mohawk-indianen Kateri Tekakwitha, som föddes i vad som idag är New York 1656 och 1680 i Kanada. Hon var Jesuitmissionär och är nu katolska kyrkans första helgon.

Kateri Tekakwhita har vördats i århundraden, saligförklarades av Vatikanen 1980. Processen, är dock som alltid i dessa sammanhang mycket lång, och Wayne Paysse från Bureau of Catholic Indian Missions konstaterar:

“We have an expression in the Catholic Church: the church thinks in centuries. Nothing moves quickly.”


Nu är processen dock slutförd, och det är ett enormt steg framåt för såväl USA:s kristna indianer och indianerna i allmänhet - som för katolska kyrkan och kristna i allmänhet. Relationen mellan USA:s kristna och indianerna har inte alltid varit av godo, vilket även gäller förhållandet till de många kristna indianerna, som diskriminerats från såväl katolskt som protestantiskt håll. Medan alla kristna samfund i grannlandet Kanada bett om förlåtelse för oförätter som begåtts mot indianerna, har USA:s kyrkor ännu inte varit lika tydliga. Men detta är ett viktigt steg på vägen.

Här är ett inslag från ceremonin i Vatikanen:Och här talar fader Thomas Rosica om Kateri Tekakwitha:Slutligen predikar här också den amerikanske katolske prästen Jason Worthley om Kateri Tekawitha:Källor: DN, McClatchy

Se även tidigare inlägg:

VP-debatten visar de katolska väljarnas splittring 20121015

Inga kommentarer: