måndag 29 oktober 2012

Obama-administrationen försvarar Bushs FISA-Act inför domstol

Listan kan göras lång. Men den Obama som 2008 kampanjade mot nästan allt Bush gjorde som president, försvarar nu inför Högsta Domstolen Bush-administrationens FISA-Act - med dess rätt att spåra telefonsamtal och e-mail utan domstolsgodkännande, om en av parterna i dessa konversationer befinner sig utanför USA.

Lagen bestrids av ACLU och Amnesty International, men Donald Verrilli (Obamas jurist som försvarade ObamaCare inför Högsta Domstolen) förklarar att grupperna inte kan utmana lagens konstitutionalitet eftersom lagen inte skadar dem.

De konservativa och liberala domarna är splittrade i frågan, och vad utfallet kommer att bli kommer givetvis att vara mycket intressant. Jag stöder till fullo lagen, men vad som i detta sammanhang förstås är mest intressant är Obama-administrationens tydliga försvar av den. Uppenbarligen betydligt lättare att kandidera än att regera.

Källa: The Hill

Inga kommentarer: