fredag 25 oktober 2013

GOP föga intresserade av immigrationsreform

Obama har sedan regeringsstoppets slut försökt blåsa nytt liv i immigrationsreforms-debatten. Republikanerna tycks dock vara föga intresserade av detta efter de senaste stridigheterna om budgeten, och eftersom budgetkampen ännu inte är över utan bara uppskjuten ter sig möjligheterna att republikanerna skulle ta sig an immigrationsreformen redan nu väldigt små.

Senaten har godkänt ett immigrationsreforms-förslag, detta har GOP i Representanthuset dock sagt nej till och det förslaget kommer inte ens tas upp till omröstning. En republikansk medarbetare i Representanthuset lägger skulden på Obama:

“There is a sincere desire to get it done, but there is also very little goodwill after the president spent the last two months refusing to work with us. In that way, his approach in the fiscal fights was very short-sighted: It made his achieving his real priorities much more difficult.”


Immigrationsreformen är vad Obama borde ha satsat på direkt efter sitt omval förra året. Det gjorde han inte - istället lät han i vintras försöka driva igenom en helt annan reform: en vapenreform vars chanser att gå igenom ett republikanskt Representanthus givetvis var ännu mindre än chanserna för en immigrationsreform.

Kanske var det där Obama sumpade möjligheten. George W. Bush konstaterade att han kanske borde ha prioriterat immigrationsreformen framför en reform av Social Security när han blev omvald, och att hans misslyckande kan ha berott på det. Obama har genom att inte göra immigrationsreformen till sin topprioritet efter sitt omval gått samma väg som sin företrädare, och för närvarande talar det mesta för att det är samma misslyckande i frågan som väntar.

Källa: The Hill

Se även tidigare inlägg:

Obama pushar för immigrationsreform 20131024

Inga kommentarer: