torsdag 17 oktober 2013

John McCain om krisen och GOP:s försök att punktera ObamaCare

John McCain talar här om den kris man gått igenom och GOP:s försök att använda budgetförhandlingarna för att försöka punktera ObamaCare:Se även tidigare inlägg:

Kinas reaktion på USA:s regeringsstopp 20131017

Inga kommentarer: