torsdag 26 februari 2015

ISIS - dess ideologi och målsättningar

Graeme Wood har skrivit en mycket ingående och informativ artikel i The Atlantic om ISIS' ideologi och målsättningar, som under de senaste dagarna rönt ganska stor uppmärksamhet.

Wood konstaterar att ISIS i många avseenden bryter med islamisk historia och enligt ISIS kriterier så räknas i princip inga andra än de själva som riktiga muslimer. Likväl går det inte att säga att de inte är islamiska - de hämtar en stor del av sin ideologi från det enda kalifat de erkänner, nämligen det första muslimska kalifatet på 600- och 700-talet. Här intervjuas Graeme Wood i ett specialinslag om artikeln på Fox News:I min artikelserie "Västvärldens Möte med Militant Islam" tar jag ingående upp exakt de saker i islamisk historia som ISIS och andra militanta muslimer hänvisar till. Saker vi behöver känna till för att på allvar kunna konfrontera dem.

Källa: The Atlantic

Se även tidigare inlägg:

Västvärldens möte med Militant Islam 20140620

Inga kommentarer: