lördag 19 december 2015

Skoldistrikt i Virginia stänger pg a islamiska hemläxor

Ett skoldistrikt i Augusta, Virginia, beslöt att stänga efter att en lärare skickade hem eleverna med en uppgift att i kalligrafi rita shahada, den islamiska trosbekännelsen. Något många föräldrar blev mycket kritiska till. Här CNN om saken:

Källor: CNN, Richmond.com

Se även tidigare inlägg:

Kort om Donald Trumps anti-islam-retorik 20151210

Inga kommentarer: