torsdag 16 november 2017

Justitiedepartementet skickar kravbrev till Vermont att följa federala migrationslagar

Under presidentvalkampanjen utlovade Donald Trump att avsluta de amnestiområden i USA som inte följer federala migrationslagar. Justitiedepartementet har nu skickat kravbrev till ett antal sådana med varningar om att federala pengar kommer dras in om amnestiområdena fortsätter vägra följa federala migrationslagar.

Delstaten Vermont och den största staden Burlington fick nyligen ett brev från det federala Justitiedepartementet där Vermont och Burlington pekas ut som amnestiområden som skyddare illegala invandrare, även kriminella sådana. Justitiedepartementet påpekar att Vermont och Burlington prioriterar att skydda kriminella illegala invandrare över att skydda hederliga amerikanska medborgare.

Justitiedepartementet understryker i brevet att om Vermont och Burlington inte rättar in sig i ledet och börjar följa federala migrationslagar så kommer staten dra in federala bidrag som Vermont och Burlington erhåller och som är avsatta för polisverksamheter och andra säkerhetsåtgärder. För delstaten som helhet betyder det flera hundra tusen dollar per år och för Burlington tiotusentals dollar. Om staten drar in dessa pengarna tvingas Vermont och Burlington antingen skära ned på polis och andra säkerhetsåtgärder eller höja skatterna för invånarna i delstaten och staden i fråga.

Vermonts guvernör och Burlingtons borgmästare måste nu svara på kravbrevet och bevisa att de lagar och regler som stiftats i Vermont och Burlington i syfte att skydda kriminella illegala invandrare i delstaten och staden inte står i konflikt med federala migrationslagar.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: