måndag 4 december 2017

Ny juridisk storseger i HD för Donald Trumps inreseförbud

Turerna har varit många kring Donald Trumps inreseförbud där dessa både stoppats för att sedan godkännas av diverse domstolar där även HD har godkänt delar av Trumps inreseförbud. Under måndagen levererade HD den hittils största segern till Trump beträffande inreseförbud.

I det senaste domslutet som HD levererade under måndagen tilldelades Donald Trump den juridiska rätten att verkställa sina tidigare inreseförbud till 100 procent helt utan reservationer, även de inreseförbud och delar av dessa som för närvarande befinner sig i lägre domstolar och väntar på domslut.

Inreseförbuden gäller medborgare från sex muslimska länder.

Detta är den absolut största juridiska segern än så länge för Donald Trump i HD som get honom rejäl vind i seglen att kontrollera migrationspolitiken och vilka medborgare och länder som får och inte får komma in i USA oavsett religiös tillhörighet.

HD håller alltså med Trump att inreseförbuden inte diskriminerar muslimer eller är islamofobiska utan är helt förenliga med Konstitutionen och existerande kongressstiftade migrationslagar.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: