tisdag 17 oktober 2017

Federal domare stoppar Trumps nya inreseförbud

Precis som inreseförbuden Donald Trump stiftade genom exekutiva ordrar stoppades av federala domare på lägre nivåer men sedan till stor del godkändes av Högsta domstolen har nu Trumps senaste inreseförbud även stoppats, endast några timmar innan lagen skulle träda i kraft.

Samma federala domare i delstaten Hawaii som i våras stoppade Donald Trumps inreseförbud har nu även stoppat Trumps senaste inreseförbud som skulle träda i kraft under torsdagen. Inreseförbudet för medborgare från Libyen, Iran, Somalia, Syrien, Jemen, Venezuela samt Nordkorea är därmed tills vidare olagligt att verkställa.

Donald Trump ämnar precis som i våras överklaga detta federala domslut, vilket sannolikt kommer sluta med att inreseförbudet även kommer ogiltigförklaras av den vänsterliberala Ninth Circuit Court i San Francisco men slutligen godkännas av den i majoritet konservativa Högsta domstolen, en process som sannolikt kommer ta flera månader.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

måndag 16 oktober 2017

Podd 478: Jimmie Åkesson och utmaningen från de nya tuffa Moderaterna

Podd 478. Ronie Berggren, Mohamed Eddie Omar och Michaël Lehman samtalar om Jimmie Åkessons framträdande inför den konservativa Uppsala-föreningen Heimdal, den 12 oktober 2017. Och den utmaning SD står inför i förhållande till de nya tilltuffade Moderaterna.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

söndag 15 oktober 2017

Vänsterliberala New York Times inför strikta etikregler för dess journalister i social media

Den stora vänsterliberala tidningen New York Times har nyligen infört nya riktlinjer för dess journalister som bygger på att dessa inte får visa politisk partiskhet i social media utan måste agera neutralt och professionellt. Amerikansk vänsterliberal media har länge varit partisk i sin nyhetsrapportering där journalister påvisat öppen partiskhet för politiker och kandidater inom det demokratiska partiet. Detta blev extremt uppenbart i samband med Donald Trumps intåg i politiken, dels i traditionell vänsterliberal media men framförallt i social media. Som ett resultat av ageranden av journalister i social media har anrika New York Times infört nya riktlinjer där dess journalister numera måste agera opartiska och neutralt även i social media.

Chefredaktören för tidningen Dean Baquet uppmanar sina anställda att läsa de nya riktlinjerna noga samt följa dem och konstaterar även att tidningens journalister måste ta ansvar för hur de beter sig även i sociala medier. Baquet förklarar att tidningens journalister inte ska få uttrycka sig i social media på ett sätt som de inte skulle uttrycka sig i en publicerad text i papperstidningen.

Presidenten för ett medieforskningsinstitut, Dan Gainor, ger dock New York Times stark kritik. Han poängterar att det har tagit tidningen hela tio år innan de begrep att dess journalister kastar ur sig vilka "korkade" vänsterpolitiska åsikter som helst i social media och att dessa nya riktlinjer är alldeles för lite alldeles för sent. Gainor ger ett färskt exempel där en känd journalist för New York Times postade ett meddelande i social media att en koleraepidemi hade brutit ut i Puerto Rico, vilket visade sig vara fake news.

En orsak bakom tidningens nya riktlinjer kan vara att en av dess journalister har postat otaliga politiska åsikter på Twitter, varav många om Donald Trump, och att tidningen slutligen insåg att detta inte kan få fortsätta eftersom tidningens rykte och trovärdighet stadigt har sjunkit på grund av just journalisternas ageranden i social media.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Podd 477: Jan Björklund har fel - Sverige på 1800-talet var inte som islamvärlden

Podd 477. Ronie Berggren och Mohamed Eddie Omar diskuterar Liberalernas partiledare Jan Björklunds uttalande från 2016, när Björklund sa så här om massinvandringen från den muslimska världen till Sverige:

– Det kommer en stor grupp människor till Sverige från Mellanöstern som har uppfostrats och vuxit upp med helt andra värderingar när det gäller jämställdhet, många gånger värderingar som fanns här ett antal generationer tillbaka, kanske på 1800-talet.


Hade Jan Björklund rätt? Eller hade han snarare väldigt fel?STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Relaterade avsnitt:

Podd 393: Liberalerna - ett folkparti på villovägar 20170603

torsdag 12 oktober 2017

USA hoppar av UNESCO

Under torsdagen meddelade Donald Trump att USA ämnar hoppa av UNESCO, en organisation USA ursprungligen var med och grundade, då Trump-regeringen anser att organisationen praktiserar antisemitism och att USA även behöver spara pengar.

UNESCO är FN:s gren för utbildning, vetenskap och kultur och har kritiserats av USA redan under Ronald Reagan, men även av Barack Obama.

1984 drog sig USA ur UNESCO under Ronald Reagan med motiveringen att UNESCO måste genomgå fundamentala förändringar och återgå till sin ursprungsuppgift samt att UNESCO var partiska och tog sida med dåvarande Sovjetunionen. George W. Bush tog initiativet 2002 att återigen göra USA till en medlem i UNESCO.

2011 ställde Barack Obama in betalningar till UNESCO efter att organisationen erkände Palestina som stat, vilket Obama ogillade.

Droppen som fick bägaren att rinna över under Donald Trump var när UNESCO nyligen erkände Gamla Stan i Hebron, Västbanken som ett Palsetinskt världsarv, vilket av USA anses vara ett antisemitiskt drag av UNESCO.

USA:s ambassadör till FN, Nikki Haley, menar att UNESCO har blivit allt för politiserat och fientligt mot amerikanska intressen och värderingar. Haley poängterar även att UNESCO numera är en global pinsamhet.

Processen att avsluta UNESCO-medlemsskapet kommer ta ett drygt år. USA är för närvarande skyldig UNESCO 550 miljoner dollar som sannolikt inte kommer att betalas efter torsdagens beslut. Sannolikt kommer EU behöva ta större ansvar att finansiera UNESCO nu när USA backar ur. Även Israel har nu lovat att dra sig ur UNESCO..

En anonym källa i det amerikanska Utrikesdepartementet påpekar att UNESCO måste genomgå en fundamental förändring, vilket i praktiken betyder bland annat att upphöra med antisemitism och politiska ställningstaganden och återgå till ursprungsuppgiften kring utbildning, vetenskap och kultur.Trots att USA inte kommer att kunna vara med i omröstningar inom UNESCO med början den 1 januari 2019 kommer USA fortfarande delta i diskussioner inom UNESCO.

UNESCO är för närvarande mitt uppe i omröstningar för att utse vem som ska ta över efter UNESCO-chefen Irina Bokova. En kandidat till posten är Hamid bin Abdulaziz al-Kawai från Qatar som bland annat är en internationellt ökänd antisemit enligt Israel, vilket sannolikt även påverkat Trumps beslut.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.