torsdag 16 september 2010

Recension: "Överlever den amerikanska drömmen?"

Jag upptäckte nyligen den korta men mycket intressanta boken ”Överlever den amerikanska drömmen?” utgiven av Timbro 2009 och författad av Janerik Larsson, vice vd för svenskt näringsliv, som först åkte till USA 1972 och sedan dess spenderat många år i landet där han följt amerikansk politik och rest runt i hela nationen och pratat med människor från alla samhällsskick.

Boken är intressant dels pg a att det är en svensk bok av en svensk författare som på ett insiktsfullt sätt skildrar det amerikanska samhället och dess politik – men också jämför detta med de förhållanden som råder i Sverige.

Ett av Larssons stora teman i boken är att politik i USA följer en ideologisk pendel gällande medborgarnas förhållande till statsmakten – Obama pendlar långt ut på en av kanterna (den liberala pro-statliga vänsterkanten) men den ideologiska pendeln är i USA mycket större än någon enskild politiker eller något enskilt parti och pendeln kommer att slå tillbaka. Något det finns historiska orsaker till. Larsson förklarar att medan Sverige under århundraden, sedan Gustav Vasas dagar, levt i ett land med stark centralmakt och en tro på makthavarens godhet vilket när tiden var mogen passade perfekt in för ett socialdemokratiskt maktövertagande, så har den amerikanska individualismen gjort att liknande kollektivistiska ideologier inte kunnat få samma fäste i USA. I USA är patriotismen den enda allmänt accepterade kollektivismen – medan patriotism här i Sverige på sin höjd förknippas med idrottsevenemang. Amerikaners enda sätt att acceptera en stark statsmakt, förklarar Larsson, är om målet för en sådan är patriotiskt. Således kan amerikaner under ett brinnande kallt krig gå med på en statsmakt som bygger NASA:s rymdprogram, eller en statsmakt som efter en attack mot World Trade Center går i krig mot terrorismen. Däremot kommer uppbyggandet av en välfärdsstat med största sannolikhet aldrig att betraktas på samma patriotiska sätt, varför en sådan med största sannolikhet inte kommer att växa fram i USA – och valet av Barack Obama till president kommer inte att förändra den saken nämnvärt.

Denna ideologiska pendel där opinionen svänger mellan amerikansk liberalism och konservatism har beskrivits av historiker som Arthur Schlesinger jr och andra författare som Larsson hänvisar till. Barack Obama drev 2008 en kampanj som handlade om ”förändring” – i amerikansk politik finns det dock nästan alltid möjlighet till förändring – när nya generationer måste övertygas om nya vägar för nationen att gå (vilket brukar vara till höger eller till vänster i en amerikansk kontext där partierna överlag – till skillnad från i europeisk parlamentarism –är mycket eniga). Den ideologiska pendeln i USA brukar ta omkring 30 år på sig att pendla från den ena till den andra kanten. Ibland betraktas saten som fienden (Reagan) och ibland som medborgarnas bästa vän (Obama). Finanskrisen 2008, menar Larsson, kommer med största sannolikhet att skapa en större acceptans för statlig inblandning, vilket i sin tur banar väg för högre skatter – men eftersom amerikaner till skillnad från européer betraktar skatter ur främst ett skattebetalarperspektiv, och att de är mer intresserade av de sk negativa rättigheterna (dvs frihet från statlig inblandning i sina liv) än de positiva rättigheterna (dvs rätten till något givet av staten) så kommer det att innebära att pendeln återigen svänger åt höger. Exakt när detta sker går dock inte att absolut avgöra.

Men det bör kommas ihåg att amerikansk politik i längden inte handlar om idéer eller ideologier – utan om resultat. Och i mellanårsvalet 2010 så kommer väljarna att bedöma vad Obama åstadkommit och vilka resultat han uppnått i förhållande till de utmaningar nationen står inför. Larsson förklarar att han är övertygad om att den ideologiska pendeln kommer att slå tillbaka, om det sedan sker 2010 eller långt senare går (när han skrev saken) emellertid inte att säga. Men den som är intresserad av amerikansk politik bör i dagspolitiken inte glömma bort hur den ideologiska pendeln brukar fungera. Larsson skriver:

”För den samhällspolitiskt intresserade av USA är det viktigt att framöver inte låta sig bländas av Barack och Michelle Obama utan att noga följa den amerikanska administrationens förmåga att hantera sina stora utmaningar. Likaså är det viktigt att vara medveten om de pendelrörelser som kännetecknar amerikansk politik. Det republikanska partiet har tidigare slagit tillbaka på ett sätt som överraskat – och det har i synnerhet skett i mellanårsval. Därför ska mellanårsvalet 2010 bli mycket intressant att följa.”


”Överlever den amerikanska drömmen?” var färdigskriven i september 2009 – en tid när Obama (trots tilltagande kritik gällande sjukvårdsreformen) likväl hade kvar stor del av sin stjärnstatus från 2008 och republikanerna fumlade i blindo - många trodde då fortfarande på en lång fortsatt era av amerikansk vänsterliberalism. Nu är det mindre än 2 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet 2010 – och även om det inte går att ta ut något i förskott så antyder nästan allt att en konservativ come-back är att vänta i november. Om den kommer att kunna jämföras med republikanernas come-back 1994 återstår att se, däremot indikerar det mesta att den pendel som Janerik Larsson på ett mycket intressant sätt beskriver har ändrat riktning.

För dem som hänger med i amerikansk politik inför höstens mellanårsval är Janerik Larssons bok mycket läsvärd. Den har dessutom tre stora fördelar; den är kvalitativt informativ samtidigt som den är både kort (bara 78 sidor - vilket är bra för dem med lite tid och som vill läsa om den "ideologiska pendeln" innan valet i november) och billig, och kostar bara 39 på Adlibris.

Inga kommentarer: