John Gustavsson

John Gustavsson (f 1991) studerade nationalekonomi vid National University of Ireland, Maynooth från 2009-2012 och sedan hösten 2012 vid University of Nottingham - förespråkare av ekonomisk konservatism och anhängare till Mike Huckabee.

John började blogga på Amerikanska nyhetsanalyser under finanskrisen hösten 2008, men har sedan dess också börjat blogga på en rad amerikanska konservativa bloggar - i synnerhet den evangelikala konservativa bloggen Caffeinated Thoughts (som blev uppmärksammad i all amerikansk media under det republikanska primärvalet), men även den konservativa bloggen Right Speak. I min artikel USA-bloggar - ett bra komplement till svensk USA-rapportering berättar John mer om sitt specifika bloggande.

John har konsekvent på ekonomiska och ideologiska grunder också motsatt sig Obamas stimulanspaket i sina många utförliga förklaringar, och har också varit en konsekvent och en av de mest klarsynta svenska kritikerna av såväl keynesianismen som Europeiska Unionen - något många av Johns inlägg också handlar om, vilket listan nedan visar. John har utöver att skriva också deltagit i ett antal av våra podcasts.

Inlägg på Amerikanska nyhetsanalyser:
Inga kommentarer: