lördag 24 september 2016

Gary Johnson räcker ut tungan åt reporter

Gary Johnson hoppas på att kvalificera åtminstone till en presidentvalsdebatt. Det finns dock vissa saker man inte bör göra om man vill framstå presidentiell coh stiga i opinionsmätningarna - man bör inte räcka ut tungan till en nära intill-sittande reporter. Det var dock precis vad Gary Johnson gjorde häromdagen. Här hela inslaget:Källa: Hot Air

Se även tidigare inlägg:

Gary Johnson helt oförstående inför fråga om Aleppo 20160908

Inga kommentarer: