lördag 3 februari 2018

Spindelnät av komplotter bakom övervakningen av Trump-rådgivare


Amerikanska Nyhetsanalyser rapporterade nyligen att FBI elektroniskt övervakade en nära rådgivare till Donald Trump baserat på ett domstolsgodkänande på falska grunder. Ordföranden för kommittén är nu rasande över det Demokratiska partiets lögner i ärendet som är ett spindelnät av komplotter mot Donald Trump.
David Nunes, ordförande för Representanthusets underrättelsetjänstkommitté, påpekar i en intervju efter offentliggörandet av det memorandum som belyser att FBI hade politiska motiv och samarbetade med Hillary Clinton och det Demokratiska partiet i syfte att elektroniskt övervaka Donald Trumps presidentvalkampanj att Demokraterna genomsyras av lögner i ärendet.

Nunes poängterar att detta aldrig borde ha inträffat men att FBI och Justitiedepartementet missbrukade och missledde FISC-domstolen med hjälp av en till stor del påhittad rapport finansierad av Hillary Clinton och det Demokratiska partiet att godkänna övervakning av en amerikansk medborgare som inte är mistänkt för något brott.

Syftet med FISC-domstolen (därav namnet på lagen Foreign Intelligence Surveillance Act) är framförallt att godkänna övervakning av utländska kriminella medborgare som till exempel terrorister och spioner, inte amerikanska medborgare som deltar i en valkampanj. När man ansöker om godkännande om elektronisk övervakning måste man övertyga FISC-domstolen att måltavlan i fråga sannolikt är en utländsk spion. Om måltavlan är en amerikansk medborgare är kraven och bevisbördan betydligt högre än om individen är utländsk medborgare.

Måltavlan Carter Page är amerikansk medborgare och de "bevis" som framställdes till domstolen är alltså i grunden påhittade av en Trump-fientlig brittisk medborgare, Christopher Steele, med bakomliggande politisk agenda och finansierad av Hillary Clinton och det Demokratiska partiet. Rapportskribenten  Steele försåg även i samma veva nyhetsorganisationer med falska uppgifter i syfte att publicera dessa i media, alltså sprida fake news.

FBI och Justitiedepartementet under Barack Obama tilldelade sedan dessa falska medianyhetsrapporter till FISC-domstolen som "bevis" i syfte att öka trovärdigheten för den falska Steele-rapporten i slutligt syfte att uppnå kraven och bevisbördan för ett domstolsgodkännande av övervakningen av Carter Page och slutligen Donald Trump. Domstolen gav slutligen sitt godkännande omedveten om att det baserades på en falsk ansökan och påhittade "bevis".

Carter Page framställdes under falska grunder inför FISC-domstolen som en rysk spion och att han därmed måste övervakas. Den verkliga anledningen visar sig nu istället vara att Donald Trumps valkampanj därmed kunde elektroniskt övervakas av FBI i syfte att hjälpa Hillary Clinton vinna presidentvalet eftersom Page stod i nära kontakt med Trump som en av Trumps huvudrådgivare.

I juni 2016, alltså endast några månader innan domstolsgodkännandet att övervaka Carter Page, lämnade Barack Obamas Justitiedepartement in en ansökan till FISC-domstolen i syfte att övervaka Donald Trump och tre av hans rådgivare, varav en var just Carter Page. Dock nekade FISC-domstolen den ansökan, vilket är extremt ovanligt. Mellan 1979 och 2012 godkände FISC-domstolen hela 99,97 procent av alla 33,900 ansökningar. Varje år ansöker diverse aktörer om över 1,000 godkännanden för övervakning i FISC-domstolen. Mellan 2009 och 2015 nekade FISC-domstolen endast två sådana ansökningar av alla 10,700 ansökningar, alltså knappt 0.02 procent. Under 2016 nekades endast en enda ansökan av över 1,000 som lämnades in till FISC-domstolen, nämligen den i juni att övervaka Trumps valkampanj.

Som ett resultat av att FISC-domstolen nekade Obamas Justitiedepartement att övervaka Trumps valkampanj i juni 2016 anlitades och betalades den Trump-fientliga brittiska före detta MI-6-spionen Christopher Steele av Hillary Clintons valkampanj och det Demokratiska partiet via mellanhanden Fusion GPS att författa den falska rapporten och läcka falsk information till media som slutligen låg som underlag för den nya FISC-ansökan om att övervaka Carter Page som Justitiedepartementet och FBI samarbetade kring, samma ansökan som slutligen godkändes hösten 2016 och verkställdes.

Nunes påpekar att FISC-domstolen inte hade godkänt övervakningen om Justitiedepartementet och FBI hade informerat domstolen att rapporten i fråga till stor del var påhittad och dessutom finansierad av Trumps politiska motståndare. Nunes poängterar även att det Demokratiska partiet genomsyras av lögner kring detta ärende eftersom partiet nu försöker rädda sitt eget skinn genom att påstå att FISC-domstolen minsann informerats om just detta. Många anser nu att denna skandal är värre än Watergate.

Vi får troligen anledning att återkomma till detta eftersom det är sannolikt att utvecklingen kommer att leda till åtal mot någon eller några som var involverade i detta grova missbruk av en federal domstol i politiska syften.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: