onsdag 10 juli 2019

Podd 870 Katerina Janouch om A$AP Rocky, Donald Trump och selektiva svenska paragrafryttare

Podd 870. Ronie Berggren och Katerina Janouch samtalar om den amerikanske rap-artisten A$AP Rocky som anhållits i Sverige, svensk otrygghet, ett selektivt rättsväsende och Donald Trump.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Relaterat:

A$AP Rocky proves that Donald Trump was right about Sweden, Ronie Berggren, 4 juli 2019

1 kommentar:

Andreas sa...

Det jag saknar i debatten är att kräva att rättsväsendet tillämpar svensk lag.

"24 kap. 1§
En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom
återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller
fartyg, eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag
(1994:458)."

Det rättsväsendet antagligen försöker hävda är att angreppet redan var avslutat och att det de gjorde när de slog tillbaka var att hämnas, vilket är en extremt märklig tolkning. I videon så finns det inget som tyder på att angreppet är avslutat eftersom de fortsätter att bråka och inte visar något tecken på att sluta eller försöka lämna platsen. Dvs det handlar om ett överhängande angrepp och med tanke på att den första attacken verkar ske med tillhygge och sedan genom att kasta något så ska det mycket till för att efterföljande våld med händer och fötter ska betraktas som oförsvarligt. Vidare så verkar inte slagen i det senare skedet vara avsedda att orsaka någon direkt skada, det är huvudsakligen kroppsslag mot mindre vitala delar och utgör mer en markering.

Vi kan inte tillåta att rättsväsendet fortsätter med sin ändamålsglidning gentemot lagstiftningen eller paragrafinflation där man väljer att kalla en möjlig nödvärnsexcess eller lättare misshandel för grov bara för att kunna använda mer omfattande tvångsmedel, häktning i det här fallet. Flyktrisk och kollusion är också helt orimliga skäl och gäller i så fall även angriparna som uppenbarligen inte häktats.