torsdag 27 oktober 2016

SNL: Den tredje debatten

Saturday Night Lives version av den tredje och sista presidentvalsebatten.Se även tidigare inlägg:

Pat Condell: America's Moment Of Truth - Varför Donald Trump behövs 20161027

Inga kommentarer: