onsdag 29 mars 2017

Podd 359: Haveriet - en bok om den humanitära stormakten Sveriges fall

Podd 359. 2016 kom boken "Haveriet: Den humanitära stormaktens fall".

En essä där 19 författare belyser några av de stora svenska samtidsfrågorna om invandring, EU och annat, där den borgerliga högern helt lagt sig platt för vänsterns diskurser. Vilket till en smal politisk och medial korridor som nästan omöjliggör intellektuella diskursförändringar.

Ronie Berggren samtalar med bokens redaktör Andreas Swedberg och med Anna Lindén - som författat ett av kapitlen i boken - om situationen i den humanitära stormakten Sverige.


Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

5 kommentarer:

Anton sa...

Intressant, du säger att högern lagt sig platt för vänsterns idéer. Jag tycker snarare att det är en dålig kombination av idéer från höger och vänster som dominerar. Att det inte finns någon vetorätt för facket för arbetskraftsinvandring är absurt.

Det är tråkigt att konservativa tycker att det är invandringen som är problemet istället för att vi inte löser problem i fattiga länder så att folk slipper fly.

Unknown sa...

Min uppfattning är att problemen löses bäst på plats. Vad Väst kan göra är att ge hjälp till självhjälp, tyvärr har svensk u-hjälp många gånger använts på ett sätt som varit destruktivt för mottagarlandet. Vad fackets vetorätt beträffar kan jag hålla med dig, Anton.

Höger och vänster är inga absoluta begrepp utan har definierats på olika sätt under olika tidsepoker. För mig personligen går den avgörande skiljelinjen mellan kulturkonservatism (höger) och kulturradikalism (vänster). Jag är dock fullt medveten om att många definierar begreppen på ett annat sätt. För mig är den svenska invandringspolitiken inte problemet med stort p, jag ser den snarare som ett av flera symptom på den kulturradikala sjukan.

Anton sa...

Det är ju både ekonomiska och kulturella delar i höger och vänster.
Ett exempel på en person som sticker ut är påven som är höger kulturellt och vänster ekonomiskt.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...

"Jag tycker snarare att det är en dålig kombination av idéer från höger och vänster som dominerar."

Om du syftar på en kombination av nyliberalism och identitetsvänster, så kan jag hålla med dig, Anton. Här tror jag att nyvänstern agerar nyttiga idioter åt globalkapitalismen, något som definitivt inte gynnar vänsterns traditionella arbetarklassväljare. Personligen har jag aldrig varit någon vän av nyliberalism, den höger jag värnar om är konservativ.