fredag 25 juli 2014

Paul Ryans reformplan för kriget mot fattigdomen

På 1960-talet påbörjade USA sitt "krig mot fattigdomen" där en rad regeringsprogram skulle sättas in för att hjälpa fattiga. Idag kostar dessa program skyhöga summor och landet består fortfarande av många fattiga.

Kongressman Paul Ryan har länge pratat om dett problem. I onsdags talade han inför American Enterprize Institute och presenterade där reformplan för "kriget mot fattigdomen" där han förklarar att USA behöver samla sina olika federala anti-fattigdomsprogram och ge hjälpen till delstaterna och låta delstaterna utgöra frontlinjen i kriget mot fattigdomen. Här är talet:Här intervjuas Ryan också på Fox News om förslaget:Källor: The Hill-, The Hill

Se även tidigare inlägg:

Kritiken mot Paul Ryans fattigdomsuttalande 20140325

NBC-event om Kriget mot Fattigdomen 20140110

Kriget mot fattigdomen 50 år senare 20140109

Inga kommentarer: